Musika
Fa‘aola e ia ‘Ou Alofa

150

Fa‘aola e ia ‘Ou Alofa

Lemū

1. Fa‘aola e ia ou alofa, Ia Oe ma ui i ou ala.

Ia ou si‘i a‘e se tasi, i le mana mai lugā.

Fa‘aola e oute mulimuli, atu iā te oe.

2. O ai a‘u e fa‘amasino, ae ua tele o‘u sesē?

Lilo fa‘anoanoa i le loto, ma ua lē ma va‘aia.

Fa‘aola e oute mulimuli, atu iā te oe.

3. Ou te leoleo i lo‘u uso; fa‘amalōlō i tagata.

Ma alofa i ē vaivai, ma ē ua manunu‘a.

Fa‘aola e oute mulimuli, atu iā te oe.

4. Ou te alofa i lo‘u uso, pei o Oe iā te a‘u.

Oe, lo‘u sulu, lo‘u malosi, fai a‘u ma au auauna.

Fa‘aola e oute mulimuli, atu iā te oe.

Upu: Susan Evans McCloud, f. 1945. © 1985 AAG

Fati: K. Newell Dayley, f. 1939. © 1985 AAG

Ioane 13:34–35

1 Ioane 3:16–19

1 Ioane 4:21