Musika
O le Ali‘i o Lo‘u Leoleo Mamoe

60

O le Ali‘i o Lo‘u Leoleo Mamoe

Agamalu

1. O le Ali‘i lo‘u leoleo, ou te le vaivai.

E iai se vao mu‘a, ou te mapu ai.

Na te ta‘ita‘i a‘u, i luga o ‘auvai.

E fesoasoani, i lo‘u vaivai.

E fesoasoani, i lo‘u vaivai.

2. Ui i vanu o le oti, ou te se iai.

E le fefe a‘u, ua e puipui mai.

O lou to‘oto‘o, ‘ou te mapu ai.

O lou ‘a‘ao lava, ‘ou te malo ai.

O lou ‘a‘ao lava, ‘ou te malo ai.

3. Ui i o‘u mafatia, ua ‘e saunia,

Manuia e tele, taumasuasua.

Ua ‘e fa‘a‘u‘uina, o lo‘u ulu nei.

Se a e toe ole, ai a‘u ia oe?

Se a e toe ole, ai a‘u ia oe?

Upu: James Montgomery,1771–854; fa‘avae i le Salamo 23

Fati: Thomas Koschat, 1845–1914

Salamo 23

Isaia 26:3–4