Musika
E Mālū ma Alofa Poloa‘iga a le Atua

66

E Mālū ma Alofa Poloa‘iga a le Atua

Fai malie

1. E malu ma alofa, O poloaiga a le Atua.

Ia lafo lau avega i le Ali‘i; Ma fa‘amoemoe ia te Ia.

2. E malu o lana ‘au pa‘ia, Ma leoleo mai i ai o Ia.

Le ‘a‘ao e ola ai o mea uma, E leoleo i ana fanau.

3. Se a ‘e popole ai, Lou manatu i ou vaivai?

Ia vave i lou Tama o i luga, E maua ai le mapusaga.

4. Ua moni o lona alofa; E tumau i aso uma.

E lafo la‘u ‘avega ia te Ia, Ma ou pese fiafia.

Upu: Phillip Doddridge, 1702–1851

Fati: Hans Georg Nageli, 1771–1836; fa‘anota e Lowell Mason, 1792–1872

1 Ioane 5:3

Salamo 55:22