Musika
Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le Tama

29

Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le Tama

Ma le mamalu

1. Ua matou vivi‘i ia te oe le Tama,

ma pepese malie i upu aoga;

Ua sili manuia ua tu‘uina mai;

ma‘eu lou alofa matou te ola ai.

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! O le pese lenei!

Ia ‘oli‘oli tatou uma i le galuega nei.

2. Ua avanoa mai faitoto‘a i luga,

mo i tatou uma lava o e filiga;

Ia tatou to‘a‘aga i mea ua fai;

ia tatou pepese ma ui tonu ai.

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! O le pese lenei!

Ia ‘oli‘oli tatou uma i le galuega nei.

3. E mau ai tatou i le nu‘u o i luga

ua matagofie ‘e sili naua;

E tau fai vivi‘i tatou ia Iesu;

ia vi‘ia pea ia pe a toe tutu.

[Chorus]

Aleluia! Aleluia! O le pese lenei!

Ia ‘oli‘oli tatou uma i le galuega nei.

Upu: Julia H. Johnston, 1849–1919

Fati: H. R. Palmer, 1834–1907

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 136:28

Salamo 9:1–2