Musika
E Pei o le Sau To Mai i le lagi

86

E Pei o le Sau To Mai i le lagi

Fa‘atauanau

1. E pei o le sau e to mai i le lagi;To malie ifo i luga o la‘au.

E fa‘aola ai; e tusa ai ma lou Finagalo poto mai luga

2. Le Ali‘ie, ia fa‘apea, ona e to mai au afioga mai luga.

Ua e fa‘amanuia, ma e fa‘apa‘ia, Mo lau galuega alofa.

3. Le Atuae, silasila ma ia, I lau aupa‘ia ma feagaiga ua osia,

Mai lou afio‘aga, to mai le sau ola, Mo lo latou ma manuia mai luga.

4. Fa‘afofoga mai ia i la matou tagi; To mai lou Agaga ia i matou nei,

Matou te vi‘ia ai, Oe lo matou Matai, Ma ava‘e ai, le leo fa‘afetai.

Upu: Thomas Kelly, 1769–1854

Fati: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Teuteronome 32:2

Isaia 55:10–11