Musika
O Mai ia Iesu

65

O Mai ia Iesu

Malie

1. O mai ia Iesu, e mafatia,

I agasala, ma puapuaga.

Na te avea outou i le lagi,

E fa‘atuatua e mapu ai, mapu ai.

2. O mai ia Iesu, ua alofa,

Ma lavea‘i, outou ua se

E ta‘ita‘i e lona alofa,

Outou mai le pogisa, pogisa.

3. O mai ia Iesu, e fa‘afofoga,

Ia outou olega uma.

E puipui mai o le au agelu,

Ia te outou mai luga, luga.

4. O mai ia Iesu, o outou uma,

Mai motu uma o le vasa.

E maululuga, ma e maulalo,

Ua fetalai Iesu, o mai, o mai.

Upu ma le Fati: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Mataio 11:28–30

2 Nifae 26:33