Musika
Tamā i le Lagi

84

Tamā i le Lagi

Agaga Tatalo

1. Tama i le lagi, ilou alofa tele,

Ia fa‘afofoga mai, i au fanau nei,

Ua fa‘afetai ia oe mo le filemu uma,

Ia tumau pea.

2. Tumu matou ile filemu le tusa,

Fiafia ai loto, o e fa‘anoanoa.

O oe le fa‘amoemoe mo le filemu mautu,

Ia tumau pea.

3. Ia fa‘amalosi atunu‘u uma;

Na‘o oe e maua ai, o le olataga.

Ma ia filemu ai le lalolagi,

Ma vi‘ia ai e oe.

Upu: Angus S. Hibbard

Fati: Friedrich F. Flemming, 1778–1813

Salamo 29:11

Ioane 14:27