Musika
Ē Alolofa i le Atua

64

Ē Alolofa i le Atua

Oli‘oli

1. E alolofa i le Atua, Fa‘aali le fiafia,

I lona Ia nofoali‘i, Pepese, tatou vivi‘i.

2. Tu‘‘u pea e le fia vivi‘i, Latou ua le iloa le Atua;

A‘o ‘au‘auna a le Tupu i luga, E ‘alaga fiafia.

3. Le Atua e pule i luga, Ma silafia mea uma;

O le e pule i afa, Ma fa‘afilemu vasa.

4. O ia lo tatou Atua; O ia o lo tatou Tama;

Na te auina mai le mana, E ave tatou i luga.

Upu: isaac Watts, 1674–1748

Fati: Aaron Williams, 1731–1776

Isaia 12:5

Roma 8:28