Musika
Tumau, Tumau, Pei o Mauga!

160

Tumau, Tumau, Pei o Mauga!

Ta‘utino

1. — Tumau, tumau pei o mauga. Loto tetele ai,

I le fale na fa‘avae, muamua i lenei a‘ai.

Ua fa‘avae i le fa‘amaoni, I le Ali‘i o le Tamā.

Ma ia sisi a‘e le fu‘a, i lenei itulā.

[Chorus]

Ua lagona nei le pese.

Tutumau, tutumau, tutumau!

O vanu fo‘i ua tau fai pese.

Tutumau, tutumau, tutumau!

Ia u‘u mau nei le fu‘a, ma ‘aua le fa‘avaivai.

Ae tumau ma fa‘amalosi.

Tutumau, tutumau, tutumau!

2. Ia tatou fa‘avae nei i le papa, se fale mo le Ali‘i;

O ona pa mamalu, tatou te vivi‘i ai.

O le tofi na latou tu‘u, E lē o ‘oa le olaga nei.

A‘o manuia e fa‘avavau, pe a tatou tumau.

[Chorus]

Ua lagona nei le pese.

Tutumau, tutumau, tutumau!

O vanu fo‘i ua tau fai pese.

Tutumau, tutumau, tutumau!

Ia u‘u mau nei le fu‘a, ma ‘aua le fa‘avaivai.

Ae tumau ma fa‘amalosi.

Tutumau, tutumau, tutumau!

Upu: Ruth May Fox, 1853–1958. © 1948 AAG

Fati: Alfred M. Durham, 1872–1957. © 1948 AAG

1 Nifae 2:10

Alema 57:27