Musika
Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola

73

Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola

To‘afilemu

1. Ua ou iloa lo‘u Fa‘aola; Ua soifua Ia i luga;

Soifua o Ia na maliu; Soifua, lo‘u Tupu fa‘avavau.

O lo‘o afio i luga, E fautua mo a‘u i le Tama.

Ua tu na te fafaga mai; Ua tu e fesoasoani mai.

2. Ua tu e na te tausi mai; Ua tu e ta‘ita‘i mai,

Ma fa‘amafanafana mai, I tagi ou te fai i ai.

Ua tu mai pea i faigata; Tu e solo o‘u loimata.

Ua tu e fa‘afilemu mai; Tu e fa‘amanuia mai.

3. Ua tu mai, la‘u Uo lelei; Alofa tumau ia a‘u nei;

Ua tu oute vi‘ia Ia; Lo‘u tupu, lo‘u Ali‘i pa‘ia.

Ua tu e aumai le ola, Ou malo ai i le maliu tiga.

Ua tu e saunia maota; Tu e ave a‘u i‘ina.

4. Ua tu, ia vi‘ia e fa‘avavau; Ua tu, lo‘u Fa‘aola e tumau;

O lea, ou ‘oli‘oli ai; “Ou iloa o Ia soifua mai.”

Ua tu, ia vi‘ia fa‘avavau; Ua tu lo‘u Fa‘aola e tumau.

O lea ua ou ‘oli‘oli ai: “Ou iloa o Ia soifua mai.”

Upu: Samuel Medley, 1738–1799. Sa iai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835

Fati: Lewis D. Edwards, 1858–1921

Iopu 19:25

Salamo 104:33–34