Musika
O Mai ia Outou le ‘Aumea Mamae

31

O Mai ia Outou le ‘Aumea Mamae

Oli‘oli

1. O mai ia outou le ‘aumea mamae,

Ia tatou pepese ma fa‘afetai,

I le pule a Ieova, le agalelei;

Ua toe feiloa‘i ma fa‘atasi nei.

O mea e tele ua tuana‘i ai,

I ona po ia o lo‘o ua mavae.

O tofotofoga ma mea tiga,

Atoa ma mea e fai, faigata.

2. O mea lelei ‘e tele na‘ua,

Ua foa‘i mai ‘e lo tatou Tama;

E le‘i tu‘u aunoa lona agalelei,

Ua o‘o mai lava i ona po nei.

Ia fa‘amanu atu ma fa‘afetai,

Mo lona alofa ua tausi mai ai.

Le pule alofa, le pule lelei;

Ia taufai vivi‘i ai ‘o i tatou nei.

Upu: A. W. M.

Fati: James E. Spilman

Isaia 60:3–5