Musika
O Lo‘o Fai Nei le Taua

132

O Lo‘o Fai Nei le Taua

Malosi

1. O lo‘o fai nei le taua tele mo Iesū;

o fitafita tatou uma nei.

O le Ali‘i ua ta‘ita‘i pea mai.

Ia tatou tau ma tali fa‘alelei.

[Chorus]

Ia fa‘asaga i le taua! Ia tau malosi mo lesū!

Ua sau Satani; lo tatou fili; e to‘atele ana ‘au.

O fitafita o Siona. Ia malolosi uma nei!

Ia tatou tau ai, ma mataala ai, ma filigā i mea lelei.

2. Ia āla mai o fitafita a Iesū,

se‘i faia‘ina ē ua fa‘asauā.

Ia usita‘i i lē ua ta‘ita‘i mai.

E lē tumau o ē fia faigatā.

[Chorus]

Ia fa‘asaga i le taua! Ia tau malosi mo lesū!

Ua sau Satani; lo tatou fili; e to‘atele ana ‘au.

O fitafita o Siona. Ia malolosi uma nei!

Ia tatou tau ai, ma mataala ai, ma filigā i mea lelei.

3. Ia filigā outou o ē ua fia sao;

e lē aogā tagata pala‘ai.

Ia tūtūmau ma savavali i lugā.

E lē ola ai latou o ē vaivai.

[Chorus]

Ia fa‘asaga i le taua! Ia tau malosi mo lesū!

Ua sau Satani; lo tatou fili; e to‘atele ana ‘au.

O fitafita o Siona. Ia malolosi uma nei!

Ia tatou tau ai, ma mataala ai, ma filigā i mea lelei.

Upu ma le Fati: Lelia Naylor Morris, 1862–1929

Efeso 6:11

1 Timoteo 6:12