Musika
Galulue e Pei o Ni Uso i Siona (Mo Tama‘ita‘i)

196

Galulue e Pei o Ni Uso i Siona

Mo Tama‘ita‘i

Ta‘utinoga

1. Galulue e pei o ni uso i Siona,

Ma saili manuia a le Atua.

Ia ati a‘e lelei o lona malo

Ma fa‘amalosi i ē ua vaivai.

2. O le galuega a agelu lava,

Ua tu‘uina mai ia i tatou nei.

E fai so‘o se mea lelei ma tatau,

E fa‘afiafia ai tagata uma.

3. Ua tele na‘ua la tatou misiona,

Pe a tatou faia ma le agaga.

Na‘o musumusuga mai i le Agaga,

E mafai ai ona manumalo ai.

Upu: Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Fati: Janice Kapp Perry, f. 1938 © 1985 AAG

Kalatia 6:2, 9–10

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 11:12–14