Musika
Lo‘u Nu‘u, Sauniatu e!

37

Lo‘u Nu‘u, Sauniatu e!

Malosi

1. Lo‘u nu‘u Sauniatu e! Oute fia nofo ai;

Ua tele mea ua maua mai; Oute ‘oli‘oli ai.

[Chorus]

Lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; ua lalelei.

Ua fiafia a‘u nei, i le tala e lelei.

2. Sa faigata i nai tama, ona fa‘ato‘aina oe;

Ua valevalenoa nei; E, se nu‘u a lelei!

[Chorus]

Lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; ua lalelei.

Ua fiafia a‘u nei, i le tala e lelei.

3. E! fa‘afetai i le Ali‘i, Na ia vala‘au tatou

E atia‘e le nu‘u nei, Mo e amio lelei.

[Chorus]

Lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; ua lalelei.

Ua fiafia a‘u nei, i le tala e lelei.

4. Ia pule e agamalu; Ia fai mo latou le nu‘u.

Ia ta‘ita‘i filemu, O le nu‘u mo Iesu.

[Chorus]

Lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; lo‘u nu‘u e; ua lalelei.

Ua fiafia a‘u nei, i le tala e lelei.

Upu: Bertha A. Kleinman, 1877–1971

Fati: Fati fa‘a-Siamani o le O Tanenbaum

Salamo 9:11

1 Nifae 17:40