Musika
Le Lalolagi ia Fiafia

113

Le Lalolagi ia Fiafia

Fiafia

1. Le lalolagi ia fiafia; Lou tupu ia talia.

Ia saunia loto uma e talia nei o Ia.

Pepese fiafia, Agelu, aupa‘ia;

Pepese agelu ma le aupa‘ia.

2. Fiafia e nofo tupu Ia, Ma tatou vi‘ia.

O mauga vai ma laufanua, mea uma fai e le Atua.

‘Alaga fiafia; Alaga fiafia;

‘Alaga, Alaga ma le fiafia.

3. Le toe iai se agasala, Po‘o le fa‘anoanoa.

E afio mai o Ia, e tatala manuia,

Mai le fa‘asalaga; Mai le fa‘asalaga;

Mai le, mai le, fa‘asalaga.

4. Fiafia tatou i le Ali‘i, O Isara‘elu.

Pei o fetū o le lagi, pupula fe‘ilafi,

Ma ifo i le Ali‘i, Ma ifo i le Ali‘i,

Ma ifo, ma ifo, i le Ali‘i.

Upu: Isaac Watts, 1674–1748; sui E William W. Phelps, 1792–1872

Sa iai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835

Fati: George F. Handel, 1685–1759; fa‘anota e Lowell Mason, 1792–1872

Alema 5:50

Salamo 97:1

Salamo 98:4–9