Musika
E i ai se Mauga Lanu Vao

108

E i ai se Mauga Lanu Vao

Ava

1. E iai se mauga lanu lauvao,

E i tua o le a‘ai,

Fa‘alava‘au ai le Ali‘i,

Ma maliu tigā ai.

2. E lē mafai ona tatou,

Iloa ona tigā,

Ae na ia fa‘alava‘au,

Ma tigā mo tatou.

3. Leai sē ua lelei na‘uā,

Pe na te ia mafai,

Ona totogi o le sala;

Na‘o Ia e mafai.

4. Ia alolofa iā te Ia,

Mo lona alofa mai,

Ma fa‘atuatua I lona toto;

Fai pei na Ia fai.

Upu: Cecil Francis Alexander, 1818–1895

Fati: John H. Grower, 1855–1922

Ioane 19:16–20

Eperu 13:12