Musika
Matai e, Ua Sou le Vasa

58

Matai e, Ua Sou le Vasa

Fa‘atauanau

1. Matai e, ua sou le vasa; Ua tele nei le afa.

Ua pouliuli le lagi; Leai se to‘a filemu.

‘A tu‘u ea matou e oti, A o lo‘o ‘e tofa?

Ua malosi mai pea le sami; O se tu‘ugamau lena.

[Chorus]

Matagi ma galu, malu ia Oe: Filemu.

Sou, po‘o fili, po‘o tagata, Leai o se sami na te malua,

Le va‘a e tofa ai o Ia, Le Pule o lalo nei ma luga.

E usita‘i ia oe, Iesu: Filemu. Filemu.

E usita‘i ia oe, Iesu: Fifilemu.

2. Matai e, ou ifo atu, Ma le fa‘anoanoa.

Ua popole tele lo‘u loto; Maleifua mai, fa‘aola.

O agasala sa ‘ou fai, Ua toe tutu mai.

Le Matai toe ‘a fano o a‘u; Alofa se‘i tautai mai.

[Chorus]

Matagi ma galu, malu ia Oe: Filemu.

Sou, po‘o fili, po‘o tagata, Leai o se sami na te malua,

Le va‘a e tofa ai o Ia, Le Pule o lalo nei ma luga.

E usita‘i ia oe, Iesu: Filemu. Filemu.

E usita‘i ia oe, Iesu: Fifilemu.

3. Matai e, ua te‘a le afa; Ua filemu mea uma.

Le la fo‘i ua toe susulu; Lo‘u loto e ua pei e mu.

Le Fa‘aola e aua ne‘i, Toe tu‘ua na‘o a‘u.

Oute maua ai le fiafia, I lou maota pa‘ia.

[Chorus]

Matagi ma galu, malu ia Oe: Filemu.

Sou, po‘o fili, po‘o tagata, Leai o se sami na te malua,

Le va‘a e tofa ai o Ia, Le Pule o lalo nei ma luga.

E usita‘i ia oe, Iesu: Filemu. Filemu.

E usita‘i ia oe, Iesu: Fifilemu.

Upu: Mary Ann Baker, tusa o le 1874

Fati: H. R. Palmer, 1834–1907

Mataio 8:23–27

Mareko 4:36–41