Musika
Ulu Atu i Malumalu

164

Ulu Atu i Malumalu

Maua‘i

1. Ulu atu i malumalu,

Outou o le aupa‘ia.

E fa‘amau e fa‘avavau,

Ē o ola ma maliliu.

2. A‘oa‘o le olataga;

Tulafono ia tausia.

Ola ia maua manuia uma,

O feagaiga a le Atua.

3. Elohima, lē na ia faia,

Ia e to mai lou mana,

I au fanau o ē galulue,

I ou maota pa‘ia.

Upu: Jean L. Kaberry, f. 1918. © 1985 AAG

Fati: Robert P. Manookin, f. 1918. © 1985 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 109:13–21

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 132:46