Musika
Tala‘i Atu o Iesu

168

Tala‘i Atu o Iesu

Malosi

1. Tala‘i atu o Iesū ma le fa‘atuatua.

Ia molimau ai pea o Ia le Alo, o le Atua.

Ia loto toa e tala‘i atu ana afioga.

O fanau uma a le Atua tagata uma.

2. Tala‘i atu le alofa ma fiafia o aiga.

Ia mafuta ai e fa‘avavau aiga, i le alofa.

‘Auauna fa‘amaoni pea le taui sili lea.

Ona maua lea o le fiafia sili, le taui a le Ali‘i.

3. Tala‘i atu ma le mana lenei talalelei.

Ma le ola e fa‘avavau iā Iesū le Ali‘i.

Tala‘i le tonu ma le alofa ma le filemū,

Tagata latou vi‘ia ai le Ali‘i o Iesū.

Upu: Ruth M. Gardner, f. 1927 © 1985 AAG

Fati: Lyall J. Gardner, f. 1926 © 1985 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 42:6

Mataio 24:14