Musika
Ia Fealofani

195

Ia Fealofani

Ootia

Pei na ‘ou alofa, Ia te outou.

Ia fa‘apea na outou fealofani.

E iloa ai, O outou o o‘u so‘o.

Pe ‘a outou, Fealofani.

Upu ma le Fati: Luacine Clark Fox, f. 1914, fa‘anota © 1961 Luacine C. Fox.

E mafai ona kopi pe pese lenei mo le fa‘aaogaina i mea lē fa‘apisinisi fa‘alelotu ma fa‘aleaiga.

Ioane 13:34–35

1 Ioane 4:11