Musika
Isaraelu, Ua Vala‘au Mai le Atua

6

Isaraelu, Ua Vala‘au Mai le Atua

Ma le agaga

1. Isaraelu lou Atua;

Fetalai mai fo‘i mai;

Ua paū Papelonia;

Le Atua na lepetia

O mai i Siona, o mai;

Lona to‘asa ua o‘o mai.

O mai i Siona, o mai;

Lona to‘asa ua o‘o mai.

2. Isaraelu fa‘alogo,

I le leo o lou Matai;

O se taeao fou ua tafa,

Mo ē ua filifilia.

O mai i Siona, o mai;

Tatou te fiafia ai.

O mai i Siona, o mai;

Tatou te fiafia ai.

3. Isaraelu o agelu,

Mai lugā ua afio mai;

Ma aumai lo latou mana,

Tatou fo‘i atu ai.

O mai i Siona, o mai;

Lata lona afio mai.

O mai i Siona, o mai;

Lata lona afio mai.

4. Isaraelu te tumau ea,

I ala o mea sēsē?

E le ta‘uaogaina,

O oe i lou fa‘atuai.

O mai i Siona, o mai;

Tumu ia i vi‘iga

O mai i Siona, o mai;

Tumu ia i vi‘iga.

Upu: Richard Smyth, 1838–1914

Fati: Charles C. Converse, 1832–1918

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 133:7–16