Musika
Ou te Talitonu ia Iesu

71

Ou te Talitonu ia Iesu

Gaua‘i

1. Ou te talitonu ia Iesu; Lo‘u tupu ou te pese i ai.

E si‘i a‘e lo‘u fiafia, Ma ou amene ia te Ia.

Ou te talitonu ia Iesu; O Ia o le Alo o le Matai;

Ma‘i, ma maliu, Ia fa‘atula‘i mai; o mea lelei sa la fai.

2. Ou te talitonu ia Iesu; Afio mai o Ia, o se tama a Maria.

E lavea‘i tagata, Mai agasala ma tiga.

Ou te talitonu ia Iesu; Ua maua e Ia mea a le Tama;

Ua fetalai “Mulimuli mai, i le Atua e mafuta ai.”

3. Ou te talitonu ia Iesu; Ou te tumau ai i le tala lelei.

O Ia e ifo i ai o a‘u Le puna Ia o mea tonu,

Ou te talitonu ia Iesu; Ia lavea‘i a‘u mai le fili;

Ou te mau ai ma le fiafia, i lona maota pa‘ia.

4. Oute talitonu ia Iesu; O Ia e taulau ai o‘u naunauga.

E ui na ou taumafai tiga; Ua fetalai “E te maua.”

Oute talitonu ia Iesu; Oute tu ai i lea aso pa‘ia,

Pe a toe afio mai luga, e nofo tupu i lalo nei.

Upu: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1972 AAG

Fati: John Longhurst, f. 1940. © 1985 AAG

2 Nifae 25:23, 26, 29

Mamona 7:5–7