Musika
Le Atua Alofa Fua

36

Le Atua Alofa Fua

To‘ato‘a lelei

1. Le Atua alofa fua; ua fa‘afetai;

Oe, lo matou nei matua, ua matou manuia ai

Lou malo ‘e mai le lagi ia tumau ai;

ia matou savavali, i le ala ‘e ola ai.

O Lou alofa e ala ai le fa‘afetai;

Teuteu Siona; e te afio tumau ai.

2. Le Atua o le papa; e malu ai;

O e fia savavali, i le ala ‘e ola ai.

O le ‘olo ‘e malosi ‘e malu ai;

i e faia o mea leaga, ma e ua fa‘asaua mai.

O Lou alofa e ala ai le fa‘afetai;

Teuteu Siona; e te afio tumau ai.

3. Le Atua fa‘amaoni, alofa mai

I lau lava fanau moni, o e fia usita‘i.

Lou Agaga mai le lagi, foa‘i mai;

ia matou malosi, i le taua nei o fai.

O Lou alofa e ala ai le fa‘afetai;

Teuteu Siona; e te afio tumau ai.

Upu: F. E. Morris

Fati: George F. Root, 1820–1895

Teuteronome 32:4

1 Ioane 4:16