Musika
Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

93

Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

Agaga tatalo

1. Iesū, ia e fa‘atasi mai. Ua te‘a nei le ao.

Ua afiafi le asō. Ua lata mai le po.

Maliu mai i lo‘u loto nei, Ma lo‘u apitaga.

[Chorus]

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

2. Iesū, ia e fa‘atasi mai. O lou fa‘atasi mai,

Ua mu ai lo‘u loto nei; I lou mafuta mai.

Ua tumu lo‘u agaga nei, I au afioga.

[Chorus]

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

3. Iesū, ia e fa‘atasi mai. Ua na‘o a‘u le po,

Pe a e lē fa‘atasi mai, Pe lē ta‘ita‘i mai.

E o‘o mai le pogisa, I lo‘u aiga.

[Chorus]

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

Iesū, ia e fa‘atasi mai; Ua o‘o mai le po.

Upu: Lowrie M. Hofford

Fati: Harrison Millard, 1830–1895

Luka 24:29 (13–32)