Musika
O le Papa e Malosi

145

O le Papa e Malosi

Ta‘utino

1. O le papa e malosi, Oe le Togiola mai.

Matou sisi o lau fu‘a, ma o matou nei vaivai.

[Chorus]

Ia vagaia nei le fu‘a. Tamaiti e, vave mai.

O le fili o Satani, tou te manumālō ai.

2. Ua si‘i nei le taua, i amio le tatau.

Iesū e, ia e alofa, fa‘a‘atoa i matou.

[Chorus]

Ia vagaia nei le fu‘a. Tamaiti e, vave mai.

O le fili o Satani, tou te manumālō ai.

3. Ala mai ia! ia pepese; ia totoa i tatou.

Ma ia fa‘amaoni pea, se‘i tulia ai le fou.

[Chorus]

Ia vagaia nei le fu‘a. Tamaiti e, vave mai.

O le fili o Satani, tou te manumālō ai.

4. Pe‘ā i‘u nei le taua; a mavae le faigatā.

Sisi ai le fu‘a moni, ma ‘e afio mai lugā.

[Chorus]

Ona sisi lea o le fu‘a, ina ua lē fa‘avaivai.

Iesū e, le Fa‘aola, ia tatou fa‘atasi ai.

Upu: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fati: William Clayson, 1840–1887

Helamana 5:12

Salamo 62:1–2