Musika
I Vi‘ia Oe o le Atua, le Puna o Manuia

154

I Vi‘ia Oe o le Atua, le Puna o Manuia

Mamalu

Ia vi‘ia oe o le Atua, Le puna o manuia uma.

Ia vi‘ia oe le Tamā, Le Alo ma le Agaga Sa.

Upu: Thomas Ken, 1637–1711

Fati: Louis Bourgeois, 1510–1561

Salamo 148:1–2, 10–14

Efeso 1:3