Musika
Ua Ou Mautinoa o Soifua Lo‘u Tamā

185

Ua Ou Mautinoa o Soifua Lo‘u Tamā

Lemu

1. Ua ou mautinoa, o soifua lo‘u Tamā,

Ma Ia alofa ia te a‘u; ua musumusu pea,

Le Agaga e sa‘o lea.

2. Ua Ia auina mai, o a‘u i lalo nei;

E ola i le fa‘atuatua; ua musumusu mai,

Le Agaga e mafai.

A ta i le okeni, ‘aua le fa‘aaogaina ki o vae.

Upu ma le Fati: Reid N. Nibley, f. 1923 © 1969 AAG

Moronae 10:5

Aperaamo 3:22–28