Musika
O le Atua o le Alofa

48

O le Atua o le Alofa

Lemu

1. O fugala‘au manaia;

Ea, manino ma timuga;

Lagi vateatea na‘ua;

O le sami ‘i‘ila.

Molimau mea o lalo nei ma luga:

O le Atua e alofa.

2. Leo i vanu ma mauga;

O vaitafe ma le vaomatua;

O le sau ma manu felelei;

Ua latou lagi pese pa‘ia.

Ua tasi lo latou leo uma:

O le Atua e alofa.

3. O fa‘amoemoega uma,

Mai le loto o le tagata;

O le filemu e maua;

I o tatou aiga.

Tasi o leo uma mai luga:

O le Atua e alofa.

Upu: Thomas R. Taylor, 1807–1835. Sa iai i le tusi pese muamua a le AAG, 1885

Fati: Thomas C. Griggs, 1845–1903

1 Ioane 4:7–8

Moses 6:63