Musika
Fa‘asusulu Ave o le La

143

Fa‘asusulu Ave o le La

Ma le fiafia

1. I le lalolagi tumu i puapuagā, e iai ē mativa ma fa‘aesea.

Tele le fiafia mafai e aumai, ‘a ‘e fa‘asusulu le la i mea ete i ai.

[Chorus]

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

2. O mea itiiti fo‘ia ai tigā; Mana‘omia e tagata galuega alofa.

E i ai tigā mafai e fa‘amāmā, i lou loto tele ma lou alofa.

[Chorus]

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

3. A fa‘auli aso pese fiafia; loto tele pea tali ai fītā.

Fa‘atuatua e ui i tigā o le ola; ia mata fiafia i ona faigatā.

[Chorus]

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

Fa‘asusulu atu ave o le la;

Fa‘afiafia, fa‘amanuia, I aso uma.

Upu: Lanta Wilson Smith

Fati: Edwin O. Excell, 1851–1921

Salamo 100:2

Iakopo (FF) 1:27