Musika
Uuna‘i Atu ia ma Tulei

163

Uuna‘i Atu ia ma Tulei

Malosi

1. Mana‘omia o ‘i latou, O ē ua filiga.

E faia le galuega, Ma tulei ‘i luma.

[Chorus]

Uuna‘i atu ia ma tulei,

Fai lou tofi, fiafia, fai lelei,

‘Ua tofu ma galuega. Ia tulei i luma.

2. Ekalesia e mana‘omia, O ē e alofa.

Le galuega ia tou fai, Ma tulei ‘i luma.

[Chorus]

Uuna‘i atu ia ma tulei,

Fai lou tofi, fiafia, fai lelei,

‘Ua tofu ma galuega. Ia tulei i luma.

3. Ia ‘aua le fa‘atalalē, Ia tau ma mea sesē.

E umi a e tatau na fai, Ma tulei i luma.

[Chorus]

Uuna‘i atu ia ma tulei,

Fai lou tofi, fiafia, fai lelei,

‘Ua tofu ma galuega. Ia tulei i luma.

4. Galue ma tatalo pea, Ma le ma‘elegā.

Fai galuega e lelei, Ma tulei i luma.

[Chorus]

Uuna‘i atu ia ma tulei,

Fai lou tofi, fiafia, fai lelei,

‘Ua tofu ma galuega. Ia tulei i luma.

Upu ma le Fati: Will L. Thompson, 1847–1909

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 58:26–28

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 107:99