Musika
Sa Fa‘asatauro le Ali‘i

96

Sa Fa‘asatauro le Ali‘i

Migao

1. Sa fa‘asatauro le Ali‘i i Kalevaria,

Ma fa‘amau i le toto le taulaga pa‘ia.

2. Sa fa‘alava‘au o Ia mo i tatou uma,

Ma Ia tatala ai le ala i le ola fa‘avavau.

3. Sa ia maliu e aumai ai le fanau fouina,

Ma le toetu mamana mai o i tatou uma.

Upu: Vitale Raile, 1890–1954. © 1948 AAG

Fati: leroy J. Robertson, 1896–1971. © 1948 AAG

Luka 23:33, 46

Helamana 14:14–19