Musika
O Outou Isaraelu

12

O Outou Isaraelu

Malosi

1. O ‘outou, Isaraelu, O lo’o vala‘au mai nei.

Ia o mai i le Fa‘aola, E maua ai o mea lelei.

Mea moni, mea moni, Ua saunia mo ‘outou.

Mea moni, mea moni, Ua saunia mo ‘outou.

2. Vave mai ia ‘outou ‘uma, ‘Outou ‘uma o i tuā.

Ma ia fa‘alogo ‘uma I le leo mai lugā.

Vave mai ia, vave mai ia, I le ala moni nei.

Vave mai ia, vave mai ia, I le ala moni nei.

3. Ina vave liliu mai ia Ia Iesu tou te ola ai.

‘Aua ne‘i fa‘amelea Mea tonu ua aumai.

Liliu mai ia, liliu mai ia, Ia Iesu tou te ola ai.

Liliu mai ia, liliu mai ia, Ia Iesu tou te ola ai.

4. Aua ne‘i iai se tasi E te‘ena le mālō.

A ia ta‘alise mai ia, Ma ia vave salamō.

Liliu mai ia, liliu mai ia, Ia Iesu e te ola ai.

Liliu mai ia, liliu mai ia, Ia Iesu e te ola ai.

Upu: William Goode, 1762–1816

Fati: Evan Stephens, 1854–1930

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 45:40–50

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 43:17–18, 22–26, 29–33