Musika
O le Talosaga Muamua a Iosefa Samita

14

O le Talosaga Muamua a Iosefa Samita

Ma le mamalu

1. O se taeao i na manaia!

I le susulu o le la.

Na pepese lagomeli;

Logo le vao i pesega;

I le vao ia Iosefa;

I le mea sa ifo ai;

I le vao ia Iosefa;

I le mea sa ifo ai.

2. Ua na ifo fa‘amaulalo,

I lona mua‘i taumafai.

Ae oso i ai Satani,

I le fia fa‘avaivai.

Ae sa fa‘alagolago pea,

O Iosefa i le Tama.

Ae sa fa‘alagolago pea,

O Iosefa i le Tama.

3. Ona o‘o ifo lea,

O se malamalama.

Ua sili le pupula,

I le sulu o le la.

Sa iai tagata e to‘alua;

O le Alo ma le Tama.

Sa iai tagata e to‘alua;

O le Alo ma le Tama.

4. ”Iosefa e, la‘u Pele lea;

Fa‘alogo ia te Ia!”

Ua talia lana olega,

Ma fa‘alogo i le Atua.

Ona fiafia lea o Iosefa,

Ua va‘ai i le Atua.

Ona fiafia lea o Iosefa,

Ua va‘ai i le Atua.

Upu: George Manwaring, 1854–1889

Fati: Sylvanus Billings Pond, 1792–1871; suia e A.C. Smyth, 1840–1909

Iosefa Samita—Talafa‘asolopito 1:14–20, 25

Iakopo (FF) 1:5