Musika
Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

42

Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

Manumalo

1. Mamalu atoa ia oe le Tupu, Fa‘aola.

O le ‘e pese ai fanau ma le fiafia.

Le Tupu o Isaraelu; Alo o Tavita.

Ua sau i le Ali‘i, le Tupu, ua Pa‘ia.

2. Ua vi‘ia oe e le ‘au agelu i luga.

Fa‘apea tagata ma mea ua ‘e foafoaina.

Sa fola ‘e ‘Eperu lau pama i ou luma.

‘E matou te ‘avatu, ia oe o vi‘iga.

3. Sa latou vi‘ia oe ‘i pese alofa.

Ia oe ua fa‘aea nei ‘e matou te vi‘ia.

Sa ‘e talia o a latou vi‘iga fai lelei.

Lo matou alofa ia talia, le Tupu agalelei.

Upu: Theodulph of Orleans, tusa o le 760–821

Fati: Melchior Teschner, 1584–1635

Salamo 148

Ioane 12:12–13