Musika
Pe a Faigatā Le Ala, Taumafai!

126

Pe a Faigatā Le Ala, Taumafai!

To‘ato‘a

1. Pe ‘a faigatā le ala, taumafai!

Pe ‘a o‘o mai se mala, taumafai!

Pe ‘a o‘o ina tagi, ia tepa i le lagi;

ua teu ai nei le taui, taumafai!

[Chorus]

‘Aua ‘e te fa‘avaivai, i mea faigatā;

Tele mea e maua ai ‘A i‘u puapuaga.

2. A e fa‘anoanoa, taumafai!

Ia ‘e onosa‘i pea, taumafai!

Pe ‘a finafinau pea, ona manumalo lea;

o le tonu lava lea, taumafai!

[Chorus]

‘Aua ‘e te fa‘avaivai, i mea faigatā;

Tele mea e maua ai ‘A i‘u puapuaga.

3. A pa‘ū ai i se mea, taumafai!

O Iesū e tu mai pea, taumafai!

Ua lata mai o Ia; o le Ali‘i e pa‘ia;

e ala ai le fiafia, taumafai!

[Chorus]

‘Aua ‘e te fa‘avaivai, i mea faigatā;

Tele mea e maua ai ‘A i‘u puapuaga.

Upu: W. H. Flaville

Fati: John R. Sweney, 1837–1899

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 54:10

Alema 13:28–29