Musika
Le Sulu o le Atua

188

Le Sulu o le Atua

Fa‘atauanau

1. Le sulu o le Atua e i la‘au, vai, ma fugala‘au.

Le fa‘amoemoe e tupu ai mo mea e ō‘o mai.

[Chorus]

Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.

Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.

Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.

E fai o au mea moni mo matou fetu ao.

2. E i ai le fa‘atuatua i loto o fanau uma lava.

Pei o ni fua e fotu mai ma tupu mafalā.

[Chorus]

Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.

Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.

Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.

E fai o au mea moni mo matou fetu ao.

3. Le fa‘atuatua matou iloa ai lou finagalo lilo.

O matou loto fa‘amamā, matou iloa ai.

[Chorus]

Tamā e fa‘asusulu mai lou malamalama.

Pa‘i mai matou va‘ai; usita‘i ai.

Tala‘i lau savali, ‘o lo matou tofi lea.

E fai o au mea moni mo matou fetu ao.

Upu: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973

Fati: Mildred T. Pettit, 1895–1977, fa‘anotaina

Salamo 43:3

II. Korinito 4:6; 5:7