Musika
Le Fa‘avae Malosi

45

Le Fa‘avae Malosi

Mamalu

1. Le fa‘avae malosi, le Au Pa‘ia e

Ua fai mo tou fa‘atuatua i ana afioga.

O a nisi upu na te toe fai mai.

O e sulu ia Iesu; o e sulu ia Iesu;

E sulu ia Iesu ‘e malu i latou.

2. Pe mafatia oe, pe maloloina,

Pe mativa fo‘i pe ‘e te mau‘oa.

Pe lata, pe mamao, i tai, po ‘o uta.

E tusa ma le aso; e tusa ma le aso;

E tusa ma le aso mea na te ia to mai.

3. Ia ‘aua le fefe, oute iai ia te oe.

O A‘u, lou Atua e fesoasoani pea.

Oute fa‘amalosi, fa‘amanuia oe.

I lo‘u ‘a‘ao ua amiotonu; lo‘u ‘a‘ao amiotonu;

Lo‘u ‘a‘ao amiotonu, mamana na‘ua.

4. A vala‘au oe e feagai ma faigata

E le manumalo ia oe mea fa‘atiga

Aua ou te ia oe, ma faamanuia oe

E avea o ou tiga, ma ou manuia.

5. A o‘o mai o mala ma tofotofoga

E fesoasoani ia oe lo‘u alofa

E le afaina oe i ia tiga

Ua ou fai o ia mea, mo lou lelei na‘ua.

6. E fa‘amaonia lo‘u alofa le liua

E o‘u tagata i lo latou matutua

Ma a sinasina o o latou ao

Ou te sapai lava, ia te i latou.

7. O le ua fa‘amoemoe o ia ia te a‘u

Ou te le tu‘ulafoa‘ia o ia i le fili

Po‘o le a lava o lona malosi

E le lafoa‘ia, e a‘u o ia.

Upu: E fa‘apea o Robert Keen na faia, e tusa o le 1787. Na i ai i le tusi pese muamua a le AAG, 1835.

Fati: E fa‘apea o J. Ellis na tusia, tusa o le 1889.

Isaia 41:10

Isaia 43:2–5

Helamana 5:12