Musika
Pele i le Leoleo Mamoe

135

Pele i le Leoleo Mamoe

To‘a

1. Pele i le leoleo mamoe o ana mamoe uma.

Alofa Ia iā i latou; sili i auro ma ario.

Ua pele iā te Ia, ana mamoe ua sē.

Na te sa‘ili i mauga, ma vai loloto telē.

[Chorus]

Ua sē latou i le toafa;

Vaivai ma fia a‘ai.

Ua vave atu o Ia,

Etoe aumai i latou.

2. Pele i le leoleo mamoe, ana mamoe lāiti.

Sē i latou mai le lafu, ma ua latou fia a‘ai.

Le leoleo mamoe lelei, sa‘ili mamoe ua sē.

Aumai latou ma fiafia, i se tau na telē.

[Chorus]

Ua sē latou i le toafa;

Vaivai ma fia a‘ai.

Ua vave atu o Ia,

Etoe aumai i latou.

3. Pele i le leoleo mamoe, mamoe e “ivāivā.”

Pele mamoe ua sē, I le toafa telē.

Ua Ia vala‘au mai, ma Ia ‘ai‘oi mai.

Ia outou sa‘ili mai, a‘u mamoe ua sē.

[Chorus]

Ua sē latou i le toafa;

Vaivai ma fia a‘ai.

Ua vave atu o Ia,

Etoe aumai i latou.

4. Mu‘a le vao o fanua, suamalie ona vai.

O la matou tali atu, “Le Matai, matou te fai.”

Fai matou ma au ‘auauna, ma ia ē alofa mai.

‘Auina atu i matou, sa‘ili mamoe ua sē.

[Chorus]

Ua sē latou i le toafa;

Vaivai ma fia a‘ai.

Ia tatou fa‘ava ve atu,

Etoe aumai i latou.

Upu: Mary B. Wingate, f. 1899

Fati: William J. Kirkpatrick, 1838–1921

Luka 15:4–7

1 Peteru 5:2–4