Musika
Savavali i le Mamalu

162

Savavali i le Mamalu

Malosi

1. Savavali i le mamalu; pale ia galue i ai.

Ofu tau ia fa‘apupula, ma ia lē tu‘u iai.

[Chorus]

Ua tatou savavali i le nu‘u lelei, mamao.

O le ola fa‘avavau, Lo tatou fetū ao.

2. Savavali i aso uma, mo le nu‘u o i lugā.

Mea lelei tatou te faia, tatou te pale ai iinā.

[Chorus]

Ua tatou savavali i le nu‘u lelei, mamao.

O le ola fa‘avavau, Lo tatou fetū ao.

3. Ona tatou mafuta lea, ma fanau ua fa‘aola.

Ma vi‘ia lo tatou Fa‘aola, lona mana alofa.

[Chorus]

Ua tatou savavali i le nu‘u lelei, mamao.

O le ola fa‘avavau, Lo tatou fetū ao.

Upu ma le Fati: John M. Chamberlain, 1844–1930

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 27:15–18

1 Timoteo 6:12