Musika
Sa Pepese Mai Agelu

119

Sa Pepese Mai Agelu

Malosi tele

1. Sa pepese mai agelu; ua fanau le Tupu fou.

Ua manuia o tagata; ua lelei ma le Atua.

Ia tatou fiafia fa‘atasi, i le mālō o le lagi,

Ma agelu mai lugā, ua fanau mai le Mesia.

Au agelu pese ai: Le Tupu ua fanau mai.

2. Tupu o le filemū. Le Alo amiotonu.

Ua Ia aumai o le ola, ua toetu mai le maliu.

Ua Ia afio nei i le lagi, mo tatou ia lē toe oti.

Fanau mai e fa‘aola, tatou ma fanau-fouina.

Au agelu pese ai: Le Tupu ua fanau mai.

Upu: Charles Wesley, 1707–1788

Fati: Felix Mendelssohn, 1809–1847

Luka 2:8–14

3 Nifae 25:2