Musika
Fa‘aaoga Taimi Uma

139

Fa‘aaoga Taimi Uma

Māmā

1. Fa‘aaoga taimi uma; Ia lē fa‘amelea.

Galue manū o a‘o; galue, ua sau le po.

Le la e lē taofia, o le susulu mai.

Pe taofia le po, ia lē toe o‘o mai.

2. E vave lava taimi, E lē toe fo‘i mai.

E alu pea i luma, Pei na masani ai.

A tatou lē mataala; avanoa lē toe i ai.

Le ola e uma vave, Pei o le aso nei.

3. O aso malūlū, soso‘o ma aso lā.

Fa‘apea lo tatou fiafia, mafai na motusia.

Ia taumafai ai i tatou, aso uma ia aogā.

Tatou te ave‘ese, ai o sesē uma.

4. Fa‘aaogā taimi uma; E saogalemū ai.

E sao oe ma manuia, i le lē fa‘atuai

Ia e fa‘autauta, ma e fa‘amaoni pea.

E te maua ai manuia, mai le Atua le Tamā.

Upu ma le Fati: Robert B. Baird, 1855–1916

Alema 34:32–33

Salamo 119:60