Musika
O Mai, Outou o le ‘Au Pa‘ia

17

O Mai, Outou o le ‘Au Pa‘ia

Ta‘utinoga

1. O mai, o mai, outou le ‘AuPa‘ia; Galulue fiafia.

E ui ina mata faigata, O le a manuia.

Ua sili lava le taumafai; ia tia‘i ia le fa‘avaivai.

Ae faia pea ma fiafia. Ua lelei! Ua lelei!

2. Tou te manatu ea ua faigata? E leai, ua lelei.

Pe maua ea se taui e lelei, Pe a solomuli nei?

Ia tatou tau finafinau o le Atua tatou te ‘au,

Ma tatou ta‘u atu ai. Ua lelei! Ua lelei!

3. E iai se nu‘u ua saunia e le Atua, Mo tatou i sisifo.

E le iai ni e fa‘asaua mai; Manuia ai tatou.

Tatou te lagi ma pese ai vi‘iga i lo tatou Matai,

Ma lagi ai o upu nei: Ua lelei! Ua lelei!

4. A tatou oti ae le‘i au i ai, Ua lelei, fa‘afetai!

E le toe iai ni puapuaga, Ae mau ma e mama.

Afai e ola pea i tatou, e va‘ai i lena nu‘u fou,

Ia alalaga fiafia: Ua lelei! Ua lelei!

Upu: William Clayton, 1814–1879

Fati: Pese fa‘atagata Egelani

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 61:36

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:1–4