Musika
O le Noea Muamua

123

O le Noea Muamua

Fiafia

1. O agelu sa pese le Noea muamua,

I leoleo mamoe sa mapu i fanua.

O fanua sa leo ai o ā latou mamoe,

Ise po ole malūlū tele lē moe.

[Chorus]

Noea, Noea, Noea, Noea!

Le Tupu o Isaraelu ua fanau.

2. Sa va‘ai i se fetū na susulu mai

I sasa‘e I se mea mamao na i ai.

Sa mālamalama ai o le lalolagi,

I le po ma le ao sa susulu pea ai.

[Chorus]

Noea, Noea, Noea, Noea!

Le Tupu o Isaraelu ua fanau.

Upu ma le Fati: Pese kerisimasi Egelani, e tusa o le senituri 17.

Luka 2:8–20