Musika
O Lena Nu‘u Lelei Na‘uā

23

O Lena Nu‘u Lelei Na‘uā

Malie

1. O lena nu‘u lelei na‘ua;

Mo i latou o e mama;

O le nu‘u lea ua sauni mai,

Mo e pa‘ia ‘e o i ai,

Pe a toe afio mai Iesu,

Le na maliu mo i tatou.

[Chorus]

O Siona; O Siona; O Siona e pa‘ia mo le Ali‘i.

2. Ua pupula mai le la,

Pei o agelu ua mama.

O i latou ua tautiga,

Mo manuia ‘o i luga;

Pei o Iesu i lalo nei,

Ua fai ma sui o e lelei.

[Chorus]

O Siona; O Siona; O Siona e pa‘ia mo le Ali‘i.

3. A ‘o lenei le pale fou,

Mo i latou o e malo;

E i ai lava mo i tatou

Pe a tatou mau loto fou;

I le malo ole Tama,

E mapu ai i mea tiga.

[Chorus]

O Siona; O Siona; O Siona e pa‘ia mo le Ali‘i.

Upu: George Gill, 1820–1880

Fati: Joseph G. Fones, 1828–1906

Fa‘aaliga 7:9–17

Fa‘aaliga 21:2, 21–23