Musika
E! ua Maliu le Fa‘aola

99

E! ua Maliu le Fa‘aola

Fa‘aaloalo

1. E! ua maliu le Fa‘aola; Le sala ia tauia.

Sa Ia maliu e taulaga ai; Sa ia maliu e taulaga ai.

Tagata ia latou ola ai.

2. A‘o tīgā ma mafatia, Ona a‘ao sa tu‘itu‘ia.

Sa amusia fo‘i o ia; Sa amusia fo‘i o Ia.

Le pale tuitui ua fai mo Ia.

3. Fa‘alava‘au ma le tīgā; Leai se muimui o Ia.

Ae fai o lona tofiga; Ae fai o lona tofiga.

Tau ai le finagalo o lona Tamā.

4. “Tamā e, le ipu ave‘esea, Ae a e loto e inu pea.

Le galuega na e tu‘u mai; Ua uma nei ona ou fai.

O lo‘u agaga ia e talia ai.”

5. Ua maliu, ma ua pogisa ai.

Le la ua lē susulu mai.

Le ele‘ele ua lūlūina,

O le natura ua mapuitiga.

Ma āuē “Ua maliu o le Atua.”

6. O lo‘o soifua nei o ia.

Ia tatou ifo ia te ia.

Le Au Pa‘ia o aso e gata ai.

Ia outou sa‘ili‘ili ai.

E fai o lona finagalo ma ola ai.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: George Careless, 1839–1932

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 18:11

Luka 22:42

Luka 23:46