Musika
Fitafita o Siona, Tau Malosi

131

Fitafita o Siona, Tau Malosi

Toa

1. Fitafita o Siona, tau malosi mo Ieova.

Tatou uma i Samoa, finau ai lelei.

Ala mai ia mataala, ‘aua ne‘i fa‘atamala.

Savavali ma le mana, i le ala nei.

[Chorus]

Fa‘amalosi ia, i le tala‘iga!

Fai lelei le taua nei ia maua ai o manuia!

Folafola i tagata ta‘u atu lenei tala:

“Salamō i agasala, ne‘i fano ai.”

2. Pe ‘afai ua sāuāina, ona o le tala‘iga.

‘Aua ne‘i faia‘ina, tau atili ai.

Se‘i tatou usita‘i,ia Iesū le ta‘ita‘i.

O le fou ia to‘ilalo i le taua nei.

[Chorus]

Folafola pea, o le galuega!

‘Aua tou te pala‘ai i lenei tala‘iga!

O Ieova le Ali‘i na te tulia o le fili.

Ia tatou tau atili i le taua nei.

Upu: Harry A. Dean, 1892–1987

Fati: Fati o se pese fa‘a-Uelesi

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 38:9

Salamo 28:7