Musika
O le Alofa o le Tamā

104

O le Alofa o le Tamā

Ma le mamalu

1. O le alofa o le Tamā;

Auina mai ai le Alo.

E fa‘asino le ala,

I le Atua le Tamā.

2. Sa afio mai o sē tagata,

Ae o le Alo o le Tamā.

Ma maliu ae sa Ia mamā,

E taui ai o le sala.

3. E, se alofa na‘uā,

Lē mafai na ou tauia.

Lo‘u taulia i lana taulaga,

Ma aofia i lona alofa.

4. Ua ia finagalo mai

Ia tu‘u mea ou loto iai

Ae ou fai pea na ia faia

Na fai le loto o le Tamā.

5. O le areto ma le vai

Toto, le tino, fa‘atusa ai

Ou tagofia ma ou vivi‘i

Ma manatua ai lo‘u Ali‘i.

Upu: Edward P. Kimball, 1882–1937

Fati: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 AAG

Ioane 3:16–17

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 34:3