Musika
Fa‘alogo, Nu‘u Uma!

165

Fa‘alogo, Nu‘u Uma!

Toa

1. Fa‘alogo i le leo mai lugā, o nu‘u uma ma fiafia.

Agelu ua ‘alaga mai mea tonu fuata‘i mai.

[Chorus]

Ma‘eu le susulu mai lugā, o le tala moni alofa.

Susulu mai ua pei o le la, i mālō uma.

2. Nofo tagata i le pogisa, ma va‘ai mo le aso lenā.

Mavae le po ia tatou fiafia; mea tonu fa‘aalia.

[Chorus]

Ma‘eu le susulu mai lugā, o le tala moni alofa.

Susulu mai ua pei o le la, i mālō uma.

3. Tofia e galulue mo Ia, i mālō ma tagata uma.

Ta‘u atu afioga tu‘u mai, mea tonu tumau ai.

[Chorus]

Ma‘eu le susulu mai lugā, o le tala moni alofa.

Susulu mai ua pei o le la, i mālō uma.

Upu: Fa‘avae i upu Siāmani na saunia e Louis F. Monch, 1847–1916. © 1985 AAG

Fati: George F. Root, 1820–1895

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 133:36–38

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 128:19–21