Musika
Peteleema e, le ‘A‘ai

122

Peteleema e, le ‘A‘ai

Filemu

1. Petele‘ema le a‘ai, filemu o lou tu mai,

I le susulu o fetū; mamalu ma fīlēmū.

Ua sulugia ou ala i le sulu e fa‘avavau.

O tausaga o fa‘amoemoe; taulau iā te oe.

2. Fanau mai Iesū e Maria; ma fa‘atasi ai lugā,

Momoe tagata ae leoleo pea agelu alofa.

Fetū taeao ‘alaga ua fanau lē pa‘ia.

Vi‘ia le Tupu, le Atua; tagata manuia.

3. Lēmū le tu‘uina mai, lenei meaalofa;

Ua tu‘u mai e le Atua o manuia mai lugā.

E lē lagonaina, o lona afio mai.

O ē e agafilemu, e afio mai i ai.

Upu: Phillips Brooks, 1835–1893

Fati: Lewis H. Redner, 1831–1908

Mika 5:2

Luka 2:4–16