Musika
Sa i Iutaia o Leoleo Lelei

121

Sa i Iutaia o Leoleo Lelei

Oli‘oli

1. Sa Iutaia o leoleo lelei, na fa‘alogo i pese nei:

[Chorus]

Ia fa‘amanū, i le Ali‘i. Ia fa‘amanū i le Ali‘i.

Ia manuia o lalo nei; manuia lalo nei.

2. Ma‘eu pese o le alofa, o le alofa tunoa mai lugā.

[Chorus]

Ia fa‘amanū, i le Ali‘i. Ia fa‘amanū i le Ali‘i.

Ia manuia o lalo nei; manuia lalo nei.

3. Le Ali‘i e, matou te fia auai, ma ‘au agelu i pese fa‘afetai.

[Chorus]

Ia fa‘amanū, i le Ali‘i. Ia fa‘amanū i le Ali‘i.

Ia manuia o lalo nei; manuia lalo nei.

4. Ua vave aso e vivi‘i ai, tagata uma i pese mamalu.

[Chorus]

Ia fa‘amanū, i le Ali‘i. Ia fa‘amanū i le Ali‘i.

Ia manuia o lalo nei; manuia lalo nei.

Upu ma le Fati: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

Luka 2:8–20

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 45:71